Безплатни уебинари за членове на АСУ

На 13 юни 2024 от 18 часа АСУ стартира серия безплатни онлайн семинари за членове на Асоциацията. Целта на инициативата е да представим и развием експертизата на нашите членове, както и да покажем възможностите за бъдеща колаборация. Уебинарите ще се провеждат два пъти в месеца.

Първите теми са свързани с актуални за бизнеса въпроси, сред които „Докладване на въглероден отпечатък“, „България, като устойчива туристическа дестинация“ и „CSDDD“.

Всички членове на Асоциацията са поканени да се включат като участници и като презентатори.

Линк за регистрация за 13 юни 2024г. от 18 часа:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSQ22oup2evLs9ttPdY01I__TNsht3fm2sARyL4aU_0-b7MQ/viewform