Национално проучване за профила на КСО/ESG специалистите в България

Здравейте, колеги,
През 2023 г. за трети път CSR AdviceBox, Българска асоциация на КСО специалистите и ЕSG Lab провеждат национално проучване за профила на КСО/ESG специалистите в България.

Въпросникът включва 25 въпроса, а попълването му отнема около 10-15 минути. Моля, последвайте този линк.

Въпросникът е анонимен, но може да попълните своя имейл адрес, ако желаете да получите резултатите.

Препоръчваме Ви да попълните по-скоро desktop-версията, отколкото мобилната.
Попълването на въпросника ще ви помогне да разберете повече за работата на КСО/ESG специалистите, необходимите компетенции и различните възможности, които съществуват като кариерно развитие.

Чувствайте се свободни да разпространите анкетата и сред хора, за които знаете, че изпълняват функцията на КСО/ESG специалист в коя да е организация в България.
Благодарим за отделеното време и подкрепата!

https://forms.office.com/r/hQHPfECjNV