ОТМЕНЕНО: Общо събрание 2020

ПОРАДИ СИТУАЦИЯТА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ COVID-19 ОТМЕНЯМЕ НАСРОЧЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 26 МАРТ 2020г.

Редовното годишно Общо събрание на Сдружение „Българска асоциация на КСО специалистите”, ще се проведе на 26 март 2020г. от 15:00 часа, в град София, ул. Хенрик Ибсен 5.