Skip to content

Управителен съвет

marina-stefanova

Марина Стефанова

Д-р Марина Стефанова е доцент в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е директор на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“ и управител на ESG Lab и ESG Academy. Председател е на Асоциацията на специалистите по устойчивост.

Член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Българската хранителна банка. Създател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма „CSR AdviceBox” на Фондация „Каузи”.

Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика и изпълнителен директор на Фондация „ФЕБ“, чиито основни цели са свързани с подпомагане развитието на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и утвърждаване и разпространение на идеята за “устойчивото развитие” и нейното обогатяване.

Борис Колев

Борис Колев в социален предприемач с богат опит и експертиза в сферите на КСО и Устойчивото развитие. Той е основател и изпълнителен директор на CSR България – Българската бизнес мрежа за КСО. Дейността му е свързана с работа главно с фирми, корпорации, организации с нестопанска цел и медии, подпомагащи процеса им на определяне и изпълнение на стратегии за устойчивост и сътрудничество.

Той е лектор по теми по Устойчивост и Социално предприемачество в различни университети и е ръководител на дисциплината „Устойчиви бизнес практики“ за магистърска степен по КСО във ВУЗФ в София. През 2018 г. Борис е включен в европейския „Списък на FERD“ за млади хора с най-голямо социално влияние на континента.

boris-kolev
vesela-petrova

Весела Петрова

Весела Петрова е доктор по икономика и управление (Минно дело) с дисертация „Изследване и оценка на корпоративната социална отговорност на минните предприятия“. От 2010 г. работи като преподавател в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Нейната работа е дълбоко свързана с устойчивото развитие, кръговата икономика и корпоративната социална отговорност, като се фокусира върху минната индустрия. Автор е на много публикации и участва в сродни международни конференции. Весела е специализирала в Университета на Вирджиния (САЩ) и Канадския център за корпоративно управление и социална отговорност към Университета на Алберта (Канада).

Дарина Георгиева

Дарина Георгиева е изпълнителен директор на UNGC Network България, Мениджър Общество Овергаз в Овергаз и член на Консултативния съвет по КСО към МТСП. Тя работи за насърчаване на корпоративната социална отговорност, прилагането на десетте принципа на Глобалния договор на ООН и постигането на целите за устойчиво развитие, като обединява компаниите в колективни действия от обществено значение за устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Тя отговаря за връзките с Глобалния договор на ООН в Ню Йорк и КСО Европа.

Г-жа Георгиева е магистър по право с квалификации по управление на проекти и приложни обучения по представяне и измерване на КСО. Тя има 10 години опит в Програмата за развитие на ООН.

darina-georgieva
evgeni-stanimirov

Евгени Станимиров

Проф. д-р Евгени Станимиров е ректор на Икономически университет – Варна. Има над 60 успешно реализирани проекта (консултантски услуги на различни бизнеси в областта на бързооборотните стоки, циментовата промишленост, строителството, битовата електроника и др.) в областта на маркетинга (маркетингови и бранд стратегии; пазарно сегментиране; стратегии за позициониране, комуникационни дейности и т.н.). Проекти: Експерт по маркетинг в повече от 35 изследователски проекта (финансирани от ЕС и Световната банка).

Публикационна дейност: Повече от 130 публикации в областта на маркетинга.

Научни интереси: Бранд мениджмънт; CRM; КСО; Удовлетвореност на клиентите и лоялност; Дигитален маркетинг и др. Има 15 академични книги, публикувани в горепосочените области.

milka-semova

Милка Семова

Д-р Семова е анализатор и съветник по управление на ефективността. Тя съчетава стратегическо и оперативно мислене с многостранен подход към всички заинтересовани страни. Предлага глобално мислене със способност за изграждане на мостове между различни организационни култури и сектори: индустрия – академия – нестопански организации – институции. Тя се интересува от етиката в приложението на големи бази данни, машинно учене, и изкуствен интелект.