Skip to content

Ако си специалист по устойчивост и искаш да въздействаш повече…

За нас

Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ) e създадена през октомври 2018 г. от експерти по Корпоративна социална отговорност и устойчивост, които от години работят за разработването и прилагането на КСО политики в компаниите в България.

През 2018 г. ние осъзнахме необходимостта от стандартизация на професията на КСО специалиста в България. За тази цел създадохме организация, чиято мисия е да подкрепи този призив за действие и …

Бизнесът играе проактивна и креативна роля в търсенето и разпознаването на предизикателствата, които се изправят през обществото, и прилага нови / иновативни подходи за тяхното решаване….

Защо да стана член

Членове на АСУ могат да бъдат български и чуждестранни лица, които приемат Устава му, плащат членския си внос и работят за подпомагане на неговото развитие.

Станете част от общността на професионалистите

Станете част от общността на професионалистите

Научете повече за Корпоративната социална отговорност и устойчивост

Научете повече за Корпоративната социална отговорност и устойчивост

Споделете опит и добри практики с други специалисти в тази област

Споделете опит и добри практики с други специалисти в тази област

Стани член

Нашата дейност

Целите на АСУ се реализират с общите усилия на всички негови членове или съвместно с други подобни организации

Специализирани изследвания и проучвания

Провеждане на специализирани изследвания и проучвания и разработване проекти в областта на Корпоративната социална отговорност и устойчивост…

Издаване и разпространение на информация

Издаване и разпространение на бюлетин, справочници и други образователни и практични наръчници, свързани с нашата дейност…

Организиране на събития в областта на КСО

Организиране на срещи, семинари, обучения и други публични събития на територията на България и в чужбина, свързани с Корпоративната социална отговорност…

Какво правим?

Новини