АСУ и МГУ обединяват усилия за обучение на експерти в областта на устойчивото управление

В изпълнение на основната си мисия за утвърждаване на устойчивостта като водещ принцип в отговорното управление Асоциацията на специалистите по устойчивост стартира серия от специализирани академии за водещите индустрии.

Днес, доц. д-р Марина Стефанова – Председател на УС и проф. д-р инж. Ивайло Копрев – Ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ подписаха Меморандум за сътрудничество, с който се поставят основите на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития в областта на екологичните, социалните и управленските аспекти от работата на компаниите.

За нас е привилегия да започнем своята дейност в партньорство с МГУ и подпомогнем повишаването на квалификацията на специалистите в минерално-суровинната индустрия.