България като устойчива туристическа дестинация

Проведе се вторият уебинар от поредицата „Безплатни уебинари за членове на АСУ“.

Петя Иванова, доцент и преподавател в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов представи своето проучване на тема „България като устойчива туристическа дестинация“, както и опита на други страни.

Следващият уебинар ще бъде на тема: „Задълбочен поглед зад окончателното споразумение за CSDDD“ и ще бъде представен от Оля Пенева и Александра Андонова на 11 юли от 18 часа в платформата Teams. Всички членове на Асоциацията са поканени да се включат безплатно, както и да представят свои теми в бъдеще.