Старт на Седмицата на професионалното ориентиране „Кариера в КСО/ESG“ в Стопанския факултет на СУ

На 23 октомври 2023 г. Стопанският факултет на Софийския университет откри Седмицата на професионалното ориентиране „Кариера в КСО/ESG“, която имаше за цел да запознае студентите с различни възможности за развитие в областта на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие.

Един от съорганизаторите на събитието бе Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ), която представи своята дейност и разказа историята на своето създаване.

АСУ е създадена с цел да обедини усилията на специалистите, работещи в областта на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност в България.

Презентацията акцентира и върху текущите усилия на организацията да интегрира професиите на специалистите по устойчивост в Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД, 2011) от 1 януари 2024 година. Това ще даде възможност за официално признаване и класификация на професиита, което от своя страна ще спомогне за тяхното развитие и популяризиране в страната.

Събитието предложи на студентите възможност да научат повече за кариерните пътища в областта на устойчивостта, както и да се свържат с професионалисти от сектора. АСУ осигури и допълнителни материали и ресурси за тези, които се интересуват да разширят знанията и уменията си в тази област.

Седмицата на професионалното ориентиране „Кариера в КСО/ESG“ продължи с редица събития – панелни дискусии с различен фокус и демонстрационен ден, които ще помогнат на студентите да разгърнат потенциала си и да открият нови възможности за развитие в света на устойчивия бизнес.