ОТМЕНЕНО: Общо събрание 2020

ПОРАДИ СИТУАЦИЯТА С ВЪВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗАРАДИ COVID-19 ОТМЕНЯМЕ НАСРОЧЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА 26 МАРТ 2020г.