Представяне на резултатите от проучване „Състояние на КСО в България“ 2020

В света на бизнеса КСО е норма на поведение

Резултатите от второто национално проучване на състоянието на корпоративната отговорност и устойчивост в България 2020 са известни. Второто специализирано проучване на състоянието на КСО в страната се организира от CSR Advice Box – мултимедиийна информационно-аналитична програма на фондация „Каузи“ и Junction Bulgaria.

• Какви са фирмените КСО стратегии и практики на ТОП300 работодатели в страната?
• Какви са международните тенденции, които не бива да пропускаме?
• Как се променя професията на КСО специалиста?

Това бяха въпросите, на които беше отговорено в изданието и проведената дискусия онлайн през февруари.

• Ковид-19 не отне от КСО програмите, а се превърна в допълнителна кауза за фирмите
• Възстановяването си компаниите свързват с повече устойчивост и издръжливост
• Големите работодатели приемат по-професионален подход към КСО

За втори път се публикуват обобщени данни за КСО дейности, които показват степента на нейното разработване и внедряване от български компании. Изследователският екип с ръководител д-р Марина Стефанова е направил картина на състоянието на корпоративната социална отговорност.

Ковид-19 се определя като най-големият нефинансов риск за компаниите, които категорично поставят общественото здраве и безопасност като най-важен приоритет. Към него те добавят грижата за семействата на служителите, устойчивостта и опазването на околната среда.

Данните показват, че българските дружества прилагат международно признати стандарти за управление на дейностите си по КСО и изготвят нарочни нефинансови отчети за тях. Нещо повече, всяка девета от десет от тях си поставя конкретни КСО цели заедно с корпоративните цели.

Зелените и социалните теми са водещи на глобалната сцена, но според фирмите ще имат ограничено въздействие върху българския частен сектор в следващите 12 месеца.

Глобалните цели на ООН и Европейската зелена сделка са разпознаваеми за почти половината участници в изследването, а 58% считат, че чрез устойчивото финансиране инвеститорите влияят директно върху тяхното планиране и бъдещо развитие.

Големите работодатели отчитат добавената стойност на КСО за набирането, мотивирането и запазването на техните служители, както и подобряване на цялостната репутация. Бизнес лидерите са важен елемент от предстоящото икономическо възстановяване на тези компании и от тях се очаква не само да работят за повишаване издръжливостта им по време на кризи, но и да свържат основния бизнес с положителното им въздействие върху обществото и околната среда.

Проучването включва още информация за:

• Степента на устойчивост и издръжливост на българските предприятия по време на криза;
• Готовността на бизнеса за внедряване и изпълнение на новите политики в областта на КСО;
• Интервюта с водещи експерти в областта на КСО;
• Профил на КСО специалиста;
• Тематични добри фирмени практики.

От 4–ти март започва и излъчването на видеа с добри практики на част от ТОП 300 работодатели в страната. Всяка седмица в каналът на CSR Advice Box в YouTube ще бъдат публикувани по две видеа.
Основните изводи можете да видите в специално кратко видео.
Пълното проучване и представените добри практики са достъпни тук.
Онлайн представянето на резултатите e достъпно в YouTube канала на CSR Advice Box.