ESG специалистите – с възможност за цялостна професионална квалификация в Стопански факултет

Българска асоциация на КСО специалистите и Центърът за образователни услуги към Стопанския факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще проведат пилотно онлайн издание на Академия за управлението на социалните, екологичните и организационните аспекти от дейности на дружествата през ноември-декември 2021 г.

ESG академията е първата национална сертификационна програма за обучение на специалисти по устойчиво управление и обхваща темите:
· ESG подход в управлението
· ESG отчетност и изисквания към докладваните данни
· Енергийна и климатична политика
· Адаптация и устойчивост към промените в климата
· Зелена, кръгова и социална икономика
· Устойчиви финанси.

С детайлното описание на програмата и лекторите можете да се запознаете в приложената брошура.

Кой може да участва?
Обучението ще е полезно най-вече за представители на централна и местна администрация, регулаторни органи, бизнес, граждански организации, учени и изследователи в прехода към зелена и социална икономика, вкл. всички засегнати от Европейския зелен пакт..

Как да участвам?
Участниците ще се обучават в продължение на седем пълни дни в периода 1 ноември – 31 декември 2021г. (1 модул/ седмично). След успешно завършване на пълния курс (не по-малко от 5 модула) участниците ще получат сертификат..

Как да кандидатствам?
Всички желаещи следва да попълнят този онлайн формуляр.

Крайният срок за кандидатстване е 26 октомври 2021 г., 23:59 часа.

За повече информация:
Гл. ас. д-р Марина Стефанова, тел. 0888 637 654, email: info@baksos.bg