Skip to content

Как да се включа?

1. Прочетете и приемете Устава (link) и Правилника за членство (link)
2. Попълните Заявка за членство (link).
3. Попълните Регистрационна карта (link).
4. Приложите една Препоръка от настоящ член на АСУ (свободен текст)
5. Заплатите членската такса след одобрение.

След като сте приет в АСУ, членството се подновява на годишна база с плащането на членски внос, в размера, одобрен от Общото събрание за съответната година. Този внос трябва да бъде заплатен не по-късно от 31 декември на предходната година. Членовете, които не са изплатили своя членски внос за конкретната календарна година, нямат право да участват в Общото събрание и да гласуват, както и да се възползват от преференциалните условия за събития и дейности, организирани от АСУ или неговите партньори.

Годишният членски внос е на стойност 120 лв. За студенти годишният членски внос е 20 лв.

Плащането на членския внос за текущата година се извършва по банков път към банковата сметка на АСУ:
IBAN: BG74 BPBI 7940 1087 6712 01
SWIFT: BPBIBGSF
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ (Пощенска банка)
Текст: Годишен членски внос за … година

За повече информация и подготовка на Вашите документи за членство можете да се свържете с екипа на АСУ на:

Телефон: (+359) 888 637 654
e-mail: office@ssa.bg