Skip to content

Членство

Членство

Защо да стана член:

Присъединете се към АСУ, ако сте специалист по КСО и имате интерес:

• да станете част от общността на професионалистите;
• да научите повече за Корпоративната социална отговорност и устойчивост;
• да споделяте опит и добри практики с други специалисти в тази област.

Членове на АСУ могат да бъдат български и чуждестранни лица, които приемат Устава му, плащат членския си внос и работят за подпомагане на неговото развитие.

Професионалистите трябва да имат всеки от следните профили:

• Корпоративна социална отговорност;
• Устойчиво развитие;
• Други професионалисти в тази област (например Човешки ресурси, Управление на околната среда, Връзки с обществеността, Здраве и безопасност на работното място, Маркетинг, икономисти, участващи във финансовото управление и др.)

Асоциираните членове на Асоциацията могат да бъдат студенти, които учат Корпоративна социална отговорност и специалности, свързани с нея. Членството им е ограничено за периода на обучение. След като завършат, студентите придобиват пълни членски права и започват да плащат пълния размер на членския внос.